Hriňová

128,75 km

Celkovo na bicykli

41

Počet jázd

32,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 484
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 15
Najazdených km/účastníka
8,58 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
0903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020