Humenné

4 145,80 km

Celkovo na bicykli

1 382

Počet jázd

1 036,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
33 191
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 58
Najazdených km/účastníka
71,48 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
0915866905
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020