Kežmarok

2 696,92 km

Celkovo na bicykli

336

Počet jázd

674,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Počet obyvateľov
16 381
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
112,37 km
Koordinátor mesta
Mgr. Dávid Cintula
Telefónne číslo
0940510532
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020