Kolárovo

2 639,13 km

Celkovo na bicykli

1 291

Počet jázd

659,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Árpád Horváth - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 546
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 46
Najazdených km/účastníka
57,37 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
035/7900924
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020