Komárno

1 571,36 km

Celkovo na bicykli

520

Počet jázd

392,84 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
33 927
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 22
Najazdených km/účastníka
71,43 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
0902900015
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020