Košice

26 484,58 km

Celkovo na bicykli

4 145

Počet jázd

6 621,15 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Ing. Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
238 757
Registrovaných tímov/účastníkov
94 / 299
Najazdených km/účastníka
88,58 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marián Švekuš
Telefónne číslo
+421 910 907 955
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2020