Kysucké Nové Mesto

1 719,53 km

Celkovo na bicykli

343

Počet jázd

429,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca
Ing. Marian Mihalda
Počet obyvateľov
15 073
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 53
Najazdených km/účastníka
32,44 km
Koordinátor mesta
Peter Jakubčík
Telefónne číslo
0905 863 605
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020