Levice

28 971,74 km

Celkovo na bicykli

3 840

Počet jázd

7 242,93 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
33 082
Registrovaných tímov/účastníkov
60 / 205
Najazdených km/účastníka
141,33 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
0902918648
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020