Lipany

2 869,48 km

Celkovo na bicykli

1 173

Počet jázd

717,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 521
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 62
Najazdených km/účastníka
46,28 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Feltovič
Telefónne číslo
0908 893 751
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020