Lozorno

5 375,96 km

Celkovo na bicykli

341

Počet jázd

1 343,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 043
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
384 km
Koordinátor mesta
Vlasta Miklošová
Telefónne číslo
0269204311
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020