Lučenec

1 753,21 km

Celkovo na bicykli

277

Počet jázd

438,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
27 805
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
87,66 km
Koordinátor mesta
jozefa šnúriková
Telefónne číslo
+421917392087
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020