Malacky

9 883,46 km

Celkovo na bicykli

1 612

Počet jázd

2 470,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
17 438
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 65
Najazdených km/účastníka
152,05 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
034 7966 149
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2020