Malé Dvorníky

38,88 km

Celkovo na bicykli

52

Počet jázd

9,72 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malé Dvorníky
Štatutárny zástupca
Ing.Zoltán Marczell
Počet obyvateľov
1 140
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
7,78 km
Koordinátor mesta
Ing.ZOLTAN MARCZELL
Telefónne číslo
+421905440568
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020