Markušovce

896,91 km

Celkovo na bicykli

182

Počet jázd

224,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Marek Virág
Počet obyvateľov
4 546
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
99,66 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020