Martin

69 982,54 km

Celkovo na bicykli

11 572

Počet jázd

17 495,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
54 618
Registrovaných tímov/účastníkov
144 / 508
Najazdených km/účastníka
137,76 km
Koordinátor mesta
Monika Magulová
Telefónne číslo
+421 918 943 369, +421 43 4204 237
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020