Močenok

398,62 km

Celkovo na bicykli

328

Počet jázd

99,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Močenok
Štatutárny zástupca
PaedDr. Roman Urbánik
Počet obyvateľov
4 317
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 12
Najazdených km/účastníka
33,22 km
Koordinátor mesta
Mgr. Veronika Horváthová
Telefónne číslo
0376556973
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020