Nová Baňa

6 365,64 km

Celkovo na bicykli

595

Počet jázd

1 591,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Počet obyvateľov
7 319
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 36
Najazdených km/účastníka
176,82 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
045/6782885
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020