Nové Mesto nad Váhom

20 046,55 km

Celkovo na bicykli

1 739

Počet jázd

5 011,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. Jozef Trstenský
Počet obyvateľov
20 037
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 94
Najazdených km/účastníka
213,26 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
+421908285371
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020