Nové Zámky

9 531,37 km

Celkovo na bicykli

1 980

Počet jázd

2 382,84 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
Počet obyvateľov
37 899
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 76
Najazdených km/účastníka
125,41 km
Koordinátor mesta
Ing. Mária SKALOVÁ
Telefónne číslo
0948908767
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020