Partizánske

765,67 km

Celkovo na bicykli

294

Počet jázd

191,42 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
22 455
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 18
Najazdených km/účastníka
42,54 km
Koordinátor mesta
Ing. Igor Fábry
Telefónne číslo
+421385363036
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020