Pezinok

1 431,20 km

Celkovo na bicykli

362

Počet jázd

357,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Igor Hianik
Počet obyvateľov
23 002
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 35
Najazdených km/účastníka
40,89 km
Koordinátor mesta
Peter Vlasák
Telefónne číslo
0917 527 374
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2020