Piešťany

12 579,03 km

Celkovo na bicykli

2 284

Počet jázd

3 144,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 534
Registrovaných tímov/účastníkov
39 / 123
Najazdených km/účastníka
102,27 km
Koordinátor mesta
Viliam Černý
Telefónne číslo
0337765472
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020