Poprad

9 748,46 km

Celkovo na bicykli

1 930

Počet jázd

2 437,11 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Poprad
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Danko
Počet obyvateľov
51 304
Registrovaných tímov/účastníkov
36 / 108
Najazdených km/účastníka
90,26 km
Koordinátor mesta
Ing. Lenka Miľovčíková
Telefónne číslo
052/7167 250
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020