Považská Bystrica

8 123,47 km

Celkovo na bicykli

1 234

Počet jázd

2 030,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
39 569
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 69
Najazdených km/účastníka
117,73 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
0908825782
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020