Prešov

18 010,61 km

Celkovo na bicykli

3 522

Počet jázd

4 502,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. Andrea Turčanová
Počet obyvateľov
88 680
Registrovaných tímov/účastníkov
63 / 193
Najazdených km/účastníka
93,32 km
Koordinátor mesta
Mgr. Milan Andraščík
Telefónne číslo
051/3100 249
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020