Prievidza

9 433,13 km

Celkovo na bicykli

1 166

Počet jázd

2 358,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
46 059
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 95
Najazdených km/účastníka
99,30 km
Koordinátor mesta
Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo
0903501032
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020