Púchov

10 897,37 km

Celkovo na bicykli

1 891

Počet jázd

2 724,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková
Počet obyvateľov
17 722
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 90
Najazdených km/účastníka
121,08 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0908 758 301
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020