Sabinov

429,40 km

Celkovo na bicykli

26

Počet jázd

107,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sabinov
Štatutárny zástupca
Ing. Michal Repaský
Počet obyvateľov
12 700
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
53,68 km
Koordinátor mesta
JUDr. Martin Judičák
Telefónne číslo
0905197285
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020