Šaľa

8 421,98 km

Celkovo na bicykli

1 797

Počet jázd

2 105,50 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
21 893
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 86
Najazdených km/účastníka
97,93 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
0918 248 298
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020