Šamorín

2 294,66 km

Celkovo na bicykli

1 011

Počet jázd

573,66 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Csaba Orosz
Počet obyvateľov
13 314
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 42
Najazdených km/účastníka
54,63 km
Koordinátor mesta
László Tóth, Ing.
Telefónne číslo
0948665666
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020