Senec

8 714,95 km

Celkovo na bicykli

2 923

Počet jázd

2 178,74 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Badinský
Počet obyvateľov
19 711
Registrovaných tímov/účastníkov
37 / 131
Najazdených km/účastníka
66,53 km
Koordinátor mesta
Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
0910990975
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2020