Senica

4 016,17 km

Celkovo na bicykli

1 444

Počet jázd

1 004,04 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
20 324
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 73
Najazdených km/účastníka
55,02 km
Koordinátor mesta
Ing. Marek Štítny
Telefónne číslo
0915454630
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020