Sládkovičovo

3 524,28 km

Celkovo na bicykli

1 264

Počet jázd

881,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sládkovičovo
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Szabó
Počet obyvateľov
5 219
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 48
Najazdených km/účastníka
73,42 km
Koordinátor mesta
RNDr. Silvia Prelovská
Telefónne číslo
0915742166
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020