Sliač

91,30 km

Celkovo na bicykli

86

Počet jázd

22,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ľubica Balgová
Počet obyvateľov
4 980
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
15,22 km
Koordinátor mesta
Ľubica Balgová
Telefónne číslo
0903298210
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020