Spišská Nová Ves

2 652,13 km

Celkovo na bicykli

627

Počet jázd

663,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
37 194
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 43
Najazdených km/účastníka
61,68 km
Koordinátor mesta
Mgr. Nikola Brezovajová
Telefónne číslo
0534152415
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2020