Spišská Stará Ves

334,31 km

Celkovo na bicykli

318

Počet jázd

83,58 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Stará Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Kurňava
Počet obyvateľov
2 242
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
33,43 km
Koordinátor mesta
Bc. Anna Horníková
Telefónne číslo
0911393479
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020