Stará Ľubovňa

1 406,47 km

Celkovo na bicykli

283

Počet jázd

351,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
16 330
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
108,19 km
Koordinátor mesta
Mgr. Emília Mačugová
Telefónne číslo
0524315231
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020