Stropkov

544,76 km

Celkovo na bicykli

275

Počet jázd

136,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
10 548
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
60,53 km
Koordinátor mesta
Mgr. Šimona Zapotocká
Telefónne číslo
0907551245
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020