Stupava

365,32 km

Celkovo na bicykli

156

Počet jázd

91,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stupava
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Novisedlák
Počet obyvateľov
11 887
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
28,10 km
Koordinátor mesta
Iveta Tureková
Telefónne číslo
02/60200912
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2020