Štúrovo

1 322,96 km

Celkovo na bicykli

635

Počet jázd

330,74 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
10 279
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 39
Najazdených km/účastníka
33,92 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
+421 905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020