Svidník

822,54 km

Celkovo na bicykli

58

Počet jázd

205,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
10 873
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 7
Najazdených km/účastníka
117,51 km
Koordinátor mesta
Mgr. Kristína Tchirová
Telefónne číslo
0905 166 428
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020