Svit

11 602,67 km

Celkovo na bicykli

728

Počet jázd

2 900,67 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 790
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 25
Najazdených km/účastníka
464,11 km
Koordinátor mesta
Daniela Virostko
Telefónne číslo
0917622658
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020