Topoľčany

2 369,94 km

Celkovo na bicykli

547

Počet jázd

592,49 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová
Počet obyvateľov
25 181
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 61
Najazdených km/účastníka
38,85 km
Koordinátor mesta
Lenka Savarová
Telefónne číslo
0908714150
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020