Trenčín

58 123,49 km

Celkovo na bicykli

8 247

Počet jázd

14 530,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
55 333
Registrovaných tímov/účastníkov
153 / 518
Najazdených km/účastníka
112,21 km
Koordinátor mesta
Patrik Zak
Telefónne číslo
0907163336
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020