Trnava

46 843,20 km

Celkovo na bicykli

5 749

Počet jázd

11 710,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
Počet obyvateľov
65 207
Registrovaných tímov/účastníkov
98 / 334
Najazdených km/účastníka
140,25 km
Koordinátor mesta
Ľubica Miksádová
Telefónne číslo
033 32 36 125
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020