Trstená

873,03 km

Celkovo na bicykli

265

Počet jázd

218,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 360
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 17
Najazdených km/účastníka
51,35 km
Koordinátor mesta
Mgr Katarína Matušíková
Telefónne číslo
0904373880
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020