Turčianske Teplice

301,96 km

Celkovo na bicykli

67

Počet jázd

75,49 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Hus
Počet obyvateľov
6 347
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
75,49 km
Koordinátor mesta
Branislav Bugár
Telefónne číslo
0918319940
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020