Tvrdošín

1 665,74 km

Celkovo na bicykli

391

Počet jázd

416,43 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
9 224
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
69,41 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
0908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020