Veľký Šariš

888,32 km

Celkovo na bicykli

140

Počet jázd

222,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
JUDr. Viliam Kall
Počet obyvateľov
6 289
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
148,05 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ladislav Babuščák
Telefónne číslo
0919062090
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020