Vinica

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vinica
Štatutárny zástupca
Ing. Kristián Baksa, starosta
Počet obyvateľov
1 790
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ing. Michal Kušický, zástupca starostu
Telefónne číslo
+421 940/ 494 494
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020